b_400_233_16777215_00_images_stories_obrazki_rozne_uwaga_1.jpgWalne zebranie członków stowarzyszenia, to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza stowarzyszenia. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza. Tworzą je wszystkie należące do stowarzyszenia osoby (członkowie), które zbierają się w określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące spraw stowarzyszenia. Sposób pracy i kompetencje walnego zebrania członków stowarzyszenia określone są w statucie stowarzyszenia.

 

30 marca 2019 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA, obowiązuje STRÓJ MUNDUROWY.

Spotykamy się punktualnie o godzinie 17:00 w Restauracji Kaprys, ul. Sokoła 3 w Nowym Targu.